به ساز من که می‌رقصی، قیامت می‌کنی به به   چه طوفانی به پا کردی، قلم شاید تو هم مستی؟
زمین مست و زمان مست و مخاطب مست شعرم شد   بنازم دلبریهایت! قلم، الحق که تردستی.
    سیمین بهبهانی