خداوندی را ستایش کنیم و نیایش نمائیم که عفوش خطاپوش است و لطفش معذرت نیوش.

در مجموعه‌ی وب‌سایت "شراب سخن" کوشیده‌ام تا با رویکردی نوین برخی متون مفید زیبای ادبی را به مخاطبان خوش ذوق ارائه کنم و گاه ساختارهای هنری و آرایه‌های ادبی را مورد توجه قرار داده‌ام تا توجهم را بیشتر به علاقه‌ها و دانش‌های دانشجویان معطوف دارم.

از آنجا که دوستداران دانش در یک سطح نیستند، هر یک از زاویه‌ای به ذوق و هنر می‌نگرند و معتقدم هر کس به اندازه وسع خود از این اندیشه‌ها بهره‌مند می‌شود و هر قدر توان دارد از شراب معرفت می‌نوشد.

آشنایی نسبت به انواع نگرش و تعیین کردن عناصر موجود در بحث زیبا شناسی آثار ادبی – هنری و ایجاد نگاه‌ها و فضاهای نقادانه میان دانش‌پژوهان همه و همه از اهداف تدوین مجموعه‌ی وب‌سایت "شراب سخن" بوده است.