جنسیت: مرد
نام پدر: فتحعلی‌شاه
تخلص: شکسته
تولد و وفات: (۱۲۰۴ -۱۲۷۱) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
ملقب به شجاع‌السلطنه. وی فرزند ششم فتحعلی‌شاه قاجار و برادر کوچکتر بود. وی در سرودن شعر به کمال‌الدین اسماعیل و سعدی تأسی می‌کرد. اشعار وی از لطافت وظرافت خالی نیست.